Sprint 1: De ‘e-com Commerciële Revolutie’ inspiratie en bewustwording sessie

We starten met de ‘De e-com Commerciële Revolutie’ inspiratie- en bewustwordingssessie’.

Deze super leuke sessie geeft alle betrokkenen inzicht in hoe een moderne e-com commerciële organisatie eruit ziet. Deelnemers zijn een mix van e-commerce, management en eventueel  sales, marketing en alle andere die klantcontact hebben. Ervaar deze inspiratiesessie en laat je uitdagen!

Programma onderdelen in deze sessie:

  • Creëren van een gezamenlijk beeld en ambitie om in de toekomst het verschil te maken en het verhogen van de groei mindset om het echt te willen aanpakken
  • Inzicht in een ultieme moderne on-line commerciële organisatie waarmee je significant het verschil maakt.
  • Wat de laatste (on-line en technologische) commerciële ontwikkelingen zijn en welke je moet omarmen?
  • Waar staan jullie nu? De e-com Commerciële Revolutie Scan geeft inzicht in alle structurele, culturele, on-line Blueprint elementen, de incluis persoonlijke vaardigheden.
  • 1e pragmatische uitwerkingen: wat kun je morgen al anders doen?
  • Voor welke operationele resultaten gaan jullie en hoe meten we deze?
  • Wat is de beste verbeterroute en hoe ziet de businesscase eruit?
  • Een 100% gecommitteerd team om samen het verschil te gaan maken.

Deze maatwerksessie wordt voorbereid met interviews met o.a. de opdrachtgever, medewerkers, een markt-, klanten en concurrentie onderzoek.

Na de sessie is er een review met de opdrachtgever en bepalen we de volgende stap: een eenmalige actie of een integrale diepgaande aanpak.

Sprint 2: Het ontwerpen van de e-com Blueprint

In de 2e sprint creëren we samen een onderscheidende e-com Blueprint. Deze sprint bestaat uit kleine sprints per e-com Blueprint-element met resultaatgerichte teams. In de ontwikkeling betrekken we ook graag klanten. Onderdelen in de Blueprint zijn bijvoorbeeld: commerciële filosofie, e-com strategie, klant succes

portfolio’s, kanaal keuze, e-com processen nieuwe en huidige klanten, ledenmanagement, content ruler, contact ruler, besturingsmodel en gouden stippen, het bewijs van onderscheidenheid. Ook leggen we de droom ambitie (omzet met gezonde marge) vast die we willen overtreffen.

Zo ontstaat er een nieuwe werkelijkheid, een eerste Blueprint waarmee de organisatie efficiënt, effectief én het meest onderscheidend is.

Tijdens de slotpresentatie wordt de eerste versie van de Blueprint gepresenteerd door het team. Het management vraagt commitment van het totale team.

Het resultaat: een vastgelegde en gecommitteerde Blueprint met een droomambitie.

Sprint 3: Genadeloze executie en overtreffen ambities

Gedurende het vastleggen van de Blueprint starten we al om de nieuwe werkelijkheid laten werken, zodat het de nieuwe routine wordt.

Deze sprint is veelal de meest onderschatte fase: er wordt vaak gedacht dat een Blueprint vanzelf werkt. Deze sprint is noodzakelijk om een nieuwe dagelijkse routine op te bouwen van de nieuwe werkelijkheid. Dit gebeurt op de meest uitdagende manier en zonder concessies te doen op de onderling gemaakt en met leveranciers afspraken.

In deze fase overtreffen we gezamenlijk de beoogde droomambitie.